Kullsvik 2016-10-27

Angående: medlemskap i Kullsviks Badförening och båtplatser i Kullsvik.

Medlemskap.

Då det i våra stadgar inte i detalj är reglerat vilka som kan vara medlemmar och vad som gäller om båtplatser har det under årens lopp tagits styrelsebeslut i dessa frågor.

Här följer ett sammandrag av vad som gäller idag.

Köper man en fastighet inom vårt upptagningsområde ( se karta ) kan man alltså bli medlem och betalar då en inträdesavgift på 2 500: - + de andra aktuella avgifterna.

När man säljer en fastighet som är med i föreningen upphör medlemskapet.

Eftersom reglerna har ändrats under årens lopp finns det medlemmar som har fastigheter som ligger utanför vårt upptagningsområde. Säljs en sådan fastighet kan den nya ägaren inte bli medlem i föreningen.

Båtplatser.

För att kunna få båtplats måste man vara medlem i föreningen.

När man blir tilldelad båtplats skall en bryggavgift, 5 500: - betalas.

Det är också viktigt att veta att föreningen arrenderar huvuddelen av marken av SläpsKullens Samfällighets Förening. Detta avtal löper ut 2015-05-01 och förlängs sedan med 1 år om ingen uppsägning sker.

Att vara medlem och ha båtplats innebär alltså inte att man ”äger” någon båtplats.

Det har tidigare förekommit att icke medlemmar har fått hyra lediga båtplatser. För dessa har det varit ett krav att dom har varit medlemmar i Hagen & Kullens vägförening.

Kullsviks Badförening

Lars Wånghed/ sekr

 

Om Ni har synpunkter eller vill ha kontakt, skriv ett brev eller maila.

 

Mail adresser till ordförande, sekreterare.

 

Ordförande -ulf@tuneld.nu

Sekreterare - lars@wanghed.se 

Postadress: Kullsviks Badförening, Box 120, 429 23 Kullavik