Föreningens bankgiro:

Bankgiro 839-8539

Organisationsnummer 849400-4669